Požehnanie adventných vencov

…Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“  (Mk 13, 33-37)
    Cez jeho Slovo hovorí k nám Ježiš Kristus aj dnes, na začiatku adventného obdobia, vyzýva nás k bdelosti. Najprv k nám neprichádza ako pán domu, ale ako dieťa, ktoré hľadá domov, ako dieťa, ktoré je závislé od nášho prijatia.
Natália Bajtošová | 3.12.2023 07:15:38 | Duchovný program