Modlitbová reťaz

V utorok 9.4.2023 dopoludnia sme sa zjednotili v modlitbe a prosbách za obete nešťastia na Spišskej Kapitule. Vytvorili sme modlitbovú reťaz prosieb a modlitby ruženca v našej školskej kaplnke, do ktorej sa zapojili všetci naši študenti, ktorí takto chceli vyjadriť aj solidárnosť a blízkosť svojím rovesníkom a ich blízkym.
Naďalej vyprosujem Božiu pomoc zraneným, rodičom, šoférovi a ich blízkym. Nech Dobrý Boh napĺňa vaše srdcia svojou nádejou a pokojom.

Žiaci a učitelia GSFA

Natália Bajtošová | 9.4.2024 21:32:09 | Duchovný program