• Deň otvorených dverí 2022

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
  Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
  Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Žiacka školská rada 2021-2023

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie sept.2021- sept.2023)

Víťazmi volieb sa stali kandidáti s najvyšším počtom hlasov na prvých piatich miestach. Volebná účasť bola 84,54%. Voľby sa konali 23.9.2021. Voliči-žiaci rozdelili mandáty nasledovne:

 1. Peter Gaduš, oktáva A (90 hlasov), predseda ŽŠR
 2. Júlia Bonková, III.A (84 hlasov), podpredseda ŽŠR
 3. Katarína Antalová, III.A (83 hlasov)
 4. Samuel Antal, sexta A (68 hlasov)
 5. Veronika Pavlíková, sexta A (65 hlasov) a Katarína Sivecová, septima A (65 hlasov).

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR.

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy
 • predseda ŽŠR sa podľa jej stanov stáva členom Rady školy

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Natália Bajtošová

Natália Bajtošová | 27.9.2021 16:19:44 | Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada