Žiacka školská rada 2019-2021 – aktuálna situácia

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR.

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy
 • predseda ŽŠR sa podľa jej stanov stáva členom Rady školy

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie 2019 – 2021)

Na našej škole má ŽŠR 5 členov a koordinátora, ktorý dohliada na jej činnosť.

 • Koordinátor ŽŠR: RNDr. Mária Pokrievková

V dňoch 10.-11.5.2021, aby sa zabezpečila kontinuita fungovania žiackej rady po absolvovaní štúdia jej niektorých členov, nastali v žiackej rade niektoré zmeny. Za predsedu ŽŠR bol tajnou voľbou zvolený Peter Gaduš (septima A), dvaja členovia sa vzdali svojho členstva a do žiackej rady pribudli noví členovia. Žiacka rada je funkčná a v novom zložení pripravená spolupracovať. Jej nové zloženie je:

 • Predseda: Peter Gaduš (septima A)
 • Katarína Sivecová (sexta A)
 • Samuel Antal (kvinta A)
 • Ester Lesia Juhásová (oktáva A – po ukončení školy zanikne mandát)
 • Peter Popadič (IV.A – po ukončení školy zanikne mandát)

Štatút

„Žiacka školská rada je v tomto volebnom období zložená zo 5 pracovitých a talentovaných žiakov. Našim cieľom je priniesť nový vietor nápadov, kreativity a nadšenia do tried nášho gymnázia. Sme tu pre všetkých študentov, aby sme ich vypočuli, porozprávali sa, zasmiali, prerokovali dôležité veci a posunili nové nápady a návrhy vedeniu školy. Tešíme sa z práce pre študentov a učiteľov našej školy! “ – to bol zámer reprezentantov študentov. Žiaľ, svoje kvality nemohli naplno rozvinúť. Ich zámery v značnej miere ovplyvnila situácia okolo Covid-19 a zatvorené školy. Napriek tomu, odchádzajúcim členom ďakujeme a novým členom želáme veľa úspechov! Nové voľby nás čakajú na začiatku nového školského roka.

Foto: pôvodné zloženie ŽŠR (2019)

Natália Bajtošová | 14.5.2021 17:20:13 | Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada