Voľby do školského parlamentu 2023

V zmysle § 26 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa konali voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu sv. F. Assiského v Levoči dňa 20.1.2023 v čase od 10:00 do 10:45hod. v mieste sídla školy na ul.Kláštorskej 24 v Levoči.
Právo voliť mal každý žiak školy. Počet voličov: 164.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 150
Počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov: 0

Vo voľbách kandidovalo 11 študentov. Členmi Školského parlamentu pri Gymnáziu sv. F. Assiského v Levoči na obdobie 1.2.2023- 31.8.2024 sa stali 5 kandidáti s najvyšším počtom hlasov:
1. Šofranková Miriam Anna 85
2. Pavlíková Veronika 82
3. Siváň Tadeáš Ján 79
4. Berko Matúš 77
5. Vaňová Katarína 64
Novozvoleným členom školského parlamentu blahoželáme! Volebné obdobie začína 1.2.2023.

 

 

Natália Bajtošová | 20.1.2023 13:07:56 | Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada