Vianoce s úsmevom 2019

Dňa 10. decembra 2019 sa zrealizoval 18. ročník verejnej finančnej zbierky Vianoce s úsmevom, ktorú každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Jej hlavným mottom je …aby každé dieťa malo rodinu. V tento deň bol tiež zlomený rekord v zbieraní peňazí na charitatívne účely. Desať dobrovoľníkov z našej školy za dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom a ku vyzbieranej sume sa pripojili i peniaze za koláče, ktoré napiekli a predávali žiaci zo sekundy A cez prestávky v škole, a to 159,70 eur. Spolu s týmto výnosom sa spoločne vyzbierala krásna suma 517,96 €.

Výťažok zbierky bude použitý na pomoc konkrétnym rodinám a deťom v núdzi, mladým dospelým, ktorí opúšťajú brány detských domovov. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, detské plienky, vyplatí sa elektrina a obedy v škole či poplatky v materskej škole. Chcú aj naďalej pokračovať v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska. Mnohé rodiny k nim prichádzajú v zúfalom, zložitom stave bez základných potrieb potrebných pre starostlivosť o deti, bez perspektívy ako a kde budú žiť nasledujúce dni. Poskytujú im starostlivosť, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodiny. Aktuálne svoje úsilie venujú i rozširovaniu Krízového centra Vincentínum v Šaci, ktoré bude bezpečným domovom pre ďalšie deti v núdzi.

Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť:

Miriam Dzurillová (III. A), Simona Grobarčíková (septima A), Karolína Halečková (III. A), Simona Hriblanová (III. A), Štefan Hric (II. A), Lenka Jankurová (II. A), Katarína Lesnická (II. A), Katarína Labudová (III. A), František Mlynár (II. A), Zdenka Rušinová (septima A) + sekunda A pečením koláčov a ich predajom

Najviac vyzbierali:

sekunda A – 159,70 €

Karolína Halečková (III. A) a Simona Hriblanová (III. A) – 104,99 €

Miriam Dzurillová (III. A) a Katarína Labudová (III. A) – 103,85 €

Simona Grobarčíková (septima A) a Zdenka Rušinová (septima A) – 87,52 €

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 15.1.2020 14:53:28 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie