• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

V novom roku o trochu ľahšie štúdium

Predvianočný čas otvorených ľudských sŕdc sa dotkol nášho školského spoločenstva, keď Bohu známy dobrodinec daroval finančnú pomoc pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi.
Na základe schválenia pedagogickou radou odovzdala pani RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, peňažný dar študentke osobne v riaditeľni školy krátko pred vianočnými prázdninami.
Ďakujeme darcovi za tento prejav šľachetnosti a solidarity, ktorý pomôže študentke končiaceho ročníka v pomerne finančne náročnom období voľby budúceho štúdia aj dištančného vzdelávania.

Natália Bajtošová | 7.1.2021 07:51:43 | Nezaradené