V novom roku o trochu ľahšie štúdium

Predvianočný čas otvorených ľudských sŕdc sa dotkol nášho školského spoločenstva, keď Bohu známy dobrodinec daroval finančnú pomoc pre žiakov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi.
Na základe schválenia pedagogickou radou odovzdala pani RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, peňažný dar študentke osobne v riaditeľni školy krátko pred vianočnými prázdninami.
Ďakujeme darcovi za tento prejav šľachetnosti a solidarity, ktorý pomôže študentke končiaceho ročníka v pomerne finančne náročnom období voľby budúceho štúdia aj dištančného vzdelávania.

Natália Bajtošová | 7.1.2021 07:51:43 | Nezaradené