Projekt COMENIUS

Projekt COMENIUS na Gymnáziu sv. Františka Assiského

Žijeme v dobe manipulácie s DNA a mikroorganizmami, ktoré s neviditeľnými pomocníkmi človeka, či už ako probiotiká v jogurtoch alebo mliečnych výrobkoch, kvasinky, ktoré napomáhajú pri výrobe piva, vína a nakoniec geneticky modifikované baktérie s novými vlastnosťami ako je napr. produkcia rastového hormónu alebo inzulínu pre diabetikov. To všetko hovorí o tom, ako je nevyhnutné držať s touto dobou krok, nehovoriac o vedomostiach, ktoré stoja na samom začiatku, ku ktorým sa človek dostane priamo v škole, len stačí chcieť.

A práve s konkrétnou tematikou sa mohli žiaci a učitelia z Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči stretnúť v rámci medzinárodného projektu COMENIUS s názvom European challenges in modern biotechnology education v Madride (ES), Pforzheime (D) a Brne (CZ).

Tento medzinárodný projekt, na ktorom participujú školy z Madridu, Pforzheimu, Hamburgu, Brna, Miškolca, Rigy a Levoče, má za úlohu oboznámiť žiakov s teoretickou a zároveň praktickou problematikou biotechnologických postupov využívaných v praxi. Žiaci spoločne v medzinárodných skupinkách pracujú na vytýčených úlohách a okrem toho, že prehlbujú svoje poznatky z biológie a chémie, taktiež rozvíjajú aj svoje dorozumievacie zručnosti z anglického a nemeckého jazyka pri nadväzovaní nových priateľstiev.

Počas trvania tohto projektu sme zatiaľ absolvovali tri cesty. V roku 2006 do Madridu, kde sme sa oboznámili s princípom metódy ELISA, ktorú si žiaci mohli vyskúšať. V novembri 2007 sme navštívili nemecký Pforzheim, kde na nás čakali praktiká spojené s metódou transformácie. Tu žiaci mali za úlohu preniesť gén GFP (Green Fluorescent Protein), pochádzajúci z medúzy Aequorea victoria, zodpovedný za jej svetielkovanie, do baktérií E.coli pomocou plazmidu pGLO. Výsledkom boli pod UV lampou svetielkujúce kolónie transformovaných baktérií.

Tohoročné stretnutie sa konalo v duchu pochopenia funkcie enzýmov v biotechnologickej praxi. Žiaci pracovali na niekoľkých pokusoch, v ktorých využívali rôzne enzýmy. Najviac ich nadchla problematika nestráviteľnosti mliečneho cukru laktózy u ľudí a mačiek, nazvaná aj laktózová intolerancia. Pokus pod názvom „Lepšie mlieko pre mačky“, ukázal žiakom ako sa pomocou enzýmu laktázy dá pripraviť mlieko bez obsahu laktózy tým, že sa rozštiepi enzýmom na glukózu a galaktózu. Ďalšie pokusy boli zamerané na získavanie väčšieho množstva ovocných štiav a ich čistenie enzýmami, taktiež prevedenie pokusu s imobilizovanými kvasinkami a proces kvasenia alebo princíp výroby syrov pomocou rennetu. Najviac však na nich zapôsobila izolácia vlastnej DNA z buniek ústnej sliznice, ktorú si mohli vo forme prívesku priniesť domov.

Práca však nie je všetko, preto učitelia a žiaci z Brna nám spríjemnili pobyt aj rôznymi exkurziami po meste a výletmi do okolia Brna, či už do Moravského krasu, kde sme mohli obdivovať Punkevní jaskyne aj s mohutnou priepasťou Macocha, Lednice s krásnym zámkom, parkom a minaretom. V neposlednom rade veľmi zaujímavou a s problematikou fermentácie súvisiacou bola návšteva pivovaru Starobrno a taktiež exkurzia do viníc a vinných pivníc vo Velkých Bíloviciach.

Dúfam, že prostredníctvom tohto projektu a jeho prezentácie stúpne záujem žiakov o prírodovedné predmety, ktoré zažívajú v dnešnej dobe akýsi útlm – pre žiakov často predstavujú len ohromný prísun informácií, ale karta má dve strany, pričom tou druhou je práve prax a využitie v praxi, v každodennom živote. A zároveň povzbudí žiakov aj v štúdiu cudzích jazykov, ktoré sú dnes nevyhnutne dôležité.
RNDr. Lucia Bizoňová

Natália Bajtošová | 4.10.2014 22:42:18 | Nezaradené