Sekunda A

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka: Mgr. Ľudmila Salanciová

1 Antal Samuel
2 Baluchová Miroslava
3 Bartošová Kristína
4 Biroščáková Štefánia
5 Borská Laura
6 Dravecký Filip
7 Dzurňáková Simona
8 Galliková Ema
9 Gregoríková Nina
10 Homolová Veronika
11 Kamarýtová Tamara
12 Kupčiha Denis
13 Labudová Veronika
14 Macejová Sofia
15 Molnár Timotej
16 Pavlíková Veronika
17 Pavlíková Viktória
18 Pavlovová Karolína
19 Richtarčíková Sára
20 Rosinová Martina
21 Rušinová Petra
22 Schneider Leonard
23 Šefčíková Michaela
24 Šofranková Stanislava
25 Šuňavský Šimon

Natália Bajtošová | 22.8.2016 14:56:49 | Nezaradené