Predmetová komisia SJaL

Vedúca PK: Mgr. Valéria Marťáková
Členky PK: Mgr. Eva Malíšková PhD., Mgr. Alžbeta Lipniaková, Mgr. Renáta Milčáková

Zoznam diel povinnej literatúry
* povinné podľa cieľových požiadaviek
* povinné podľa vzdelávacieho štandardu
Pozn. : Povinné diela sú označené hviezdičkou. Neoznačené diela sú len odporúčané.

1. ROČNÍK
STAROVEK
Sofokles: Antigona**
STREDOVEK
Proglas*
Život sv. Konštantína*
HUMANIZMUS A RENESANCIA
W. Shakespeare: Hamlet**
Miguel de Cervantes Saavedra: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
BAROK Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola*
KLASICIZMUS Jean-Baptiste Poquelin Moliére: Mizantrop, Lakomec*
Jonathan Swift: Guliverove cesty
Ján Hollý: Svatopluk (spevy 1, 5, 12)*
Ján Kollár: Slávy dcera (Předzpěv)*
ROMANTIZMUS J. W. Goethe: Utrpenie mladého Werthera
V. Hugo: Chrám Matky Božej v Paríži*
A. S. Puškin: Eugen Onegin
K. Hynek Mácha: Máj
K. Jaromír Erben: Kytice
S. Chalupka: Mor ho**
J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko**
J. Botto: Smrť Jánošíkova**
A. Sládkovič: Detvan*, Marína* (čítanka)

2. ROČNÍK
PRECHOD OD ROMANTIZMU K REALIZMU V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
Ján Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch*
SVETOVÝ REALIZMUS
H. de Balzac: Otec Goriot**
N. V. Gogoľ: Revízor /alebo iné dielo podľa vlastného výberu, napr.Plášť/
A. P. Čechov: poviedky
SLOVENSKÝ REALIZMUS
P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena*
M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie**
B. Slančíková-Timrava: Ťapákovci**
, Bez hrdosti*, Skon Paľa Ročku
J. G. Tajovský: Statky-zmätky**
, Maco Mlieč*
SVETOVÁ LITERÁRNA MODERNA
Ch. Baudelaire: básne v próze
G. Apollinaire: Pásmo (avantgarda)
SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA
I. Krasko: Nox et solitudo*
J. Jesenský: Malomestské rozprávky

3. ROČNÍK
SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA E. M. Remarque: Na západe nič nové**
H. Hemingway: Zbohom zbraniam
R. Rolland: Peter a Lucia
M. Bulgakov: Majster a Margarétka
F. Kafka: Premena*
V. Nezval: Edison
V. Vančura: Rozmarné léto
J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka
SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA – POÉZIA
J. Smrek: Cválajúce dni*
L. Novomeský: Nedeľa
SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA – PRÓZA
J. C. Hronský: Jozef Mak**
M. Urban: Za vyšným mlynom, Živý bič*
G. Vámoš: Editino očko*
D. Chrobák: Drak sa vracia**
M. Figuli: Tri gaštanové kone
František Švantner: Malka*, Nevesta hôľ
SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ DRÁMA
J. Barč-Ivan: Matka*

4. ROČNÍK
SVETOVÁ LITERATÚRA PO ROKU 1945
J. D. Salinger: Kto chytá v žite**
J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
Saul Bellow: Henderson, kráľ dažďov
J. Heller: Hlava XXII
Jean – Paul Sartre: Múr
A. Camus: Cudzinec
G. Orwell: 1984
B. Pasternak: Doktor Živago
A. Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča*
B. Hrabal: Inzerát na dům, ve kterém již nechci bydlet
M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí
SLOVENSKÁ POÉZIA PO ROKU 1945
M. Rúfus: Zvony*, Až dozrieme
M. Válek: Dotyky*
J. Stacho: Marion
Ľ. Feldek: Usmiaty otec
I. Laučík: Básne
SLOVENSKÁ PRÓZA PO ROKU 1945
V. Mináč: Smrť chodí po horách
A. Bednár: Sklený vrch, Kolíska (zo zb. noviel Hodiny a minúty)*
L. Ťažký: Amenmária
R. Jašík: Na brehu priezračnej rieky, Povesť o bielych kameňoch
D. Tatarka: Prútené kreslá
L. Mňačko: Ako chutí moc**
J. Blažková: Jahniatko a grandi, Nylonový mesiac
V. Šikula: Na koncertoch sa netlieska, Možno si postavím bungalow, S Rozarkou
J. Johanides: Súkromie
R. Sloboda: Rozum, Útek z rodnej obce
L. Ballek: Pomocník
D. Mitana: Nočné správy**
SLOVENSKÁ DRÁMA PO ROKU 1945
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva (v antológii Päť súčasných hier)**
M. Lasica – J. Satinský: Soirée*

Natália Bajtošová | 4.10.2014 22:19:43 | Nezaradené