Predmetová komisia NJ a RJ

Predmetová komisia nemeckého a ruského jazyka

Vedúca PK – Mgr. Janka Brincková

Členovia PK: Mgr. Ingrid Gregoríková,, PhDr. Soňa Polláková, Mgr. Ľubomír Dravecký

Štúdiom jazykov naše vedomosti nekončia, každoročne si ich rozvíjame pobytom v Nemecku, ktorý organizačne zabezpečujeme v spolupráci s lektorkou z Nemecka, Irmgard Barenberg z Ackermann- Gemeinde -naši študenti majú možnosť zúčastniť sa ich v priebehu školského roka i letných prázdnin:

  • Veľká noc v kláštore Benediktínov v Rohre neďaleko Regensburgu
  • V auguste sa koná stretnutie mladých Nemcov, Čechov, Slovákov a Grékov v kláštore Benediktínov v Rohre, ktorého hlavným cieľom je budovať „mosty“ medzi národmi

Zorganizovali sme výmenné stretnutia našich študentov s partnerskou školou v Hanau, kde sa prezentujeme ako skvelí študenti a mladí ľudia reprezentujúci našu školu a kultúru, šport a kde taktiež môžeme uplatniť svoje poznatky z nemeckého jazyka, nájsť nových priateľov, … Organizačne sú za to zodpovední Mgr. Ingrid Gregoríková a PhDr. Soňa Polláková.

Natália Bajtošová | 4.10.2014 22:36:38 | Nezaradené