• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Oznam školskej jedálne

V pondelok 22. 5. 2017 a v utorok 23. 5. 2017 (ústne maturitné skúšky) sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. V prípade záujmu je potrebné sa na obed prihlásiť.
V stredu 24. 5. 2017 sú už všetci žiaci (okrem maturitného ročníka) prihlásení na stravu.
V ďalšom týždni 29.-30.5.2017 budú tretie ročníky a septima A na Kurze ochrany prírody (turistickom kurze). Títo žiaci sa musia individálne odhlásiť, ak nemajú záujem o obed.
Natália Bajtošová | 17.5.2017 16:22:30 | Oznamy, Školská jedáleň