Oznam školskej jedálne

V pondelok 22. 5. 2017 a v utorok 23. 5. 2017 (ústne maturitné skúšky) sú všetci žiaci odhlásení zo stravy. V prípade záujmu je potrebné sa na obed prihlásiť.
V stredu 24. 5. 2017 sú už všetci žiaci (okrem maturitného ročníka) prihlásení na stravu.
V ďalšom týždni 29.-30.5.2017 budú tretie ročníky a septima A na Kurze ochrany prírody (turistickom kurze). Títo žiaci sa musia individálne odhlásiť, ak nemajú záujem o obed.
Natália Bajtošová | 17.5.2017 16:22:30 | Oznamy, Školská jedáleň