Tercia A

Triedna učiteľka: RNDr. Antónia Jakubcová

 1. Baran Peter
 2. Čarnoký Viliam
 3. Fľaková Lenka
 4. Gaj Jakub
 5. Gallik Samuel
 6. Krajňáková Bernadeta
 7. Kubíková Katarína
 8. Motyková Laura
 9. Sivecová Katarína
 10. Strážiková Dominika
 11. Szitáriová Sára
 12. Tkáč Filip
 13. Urbanová Veronika
 14. Vitková Mária
 15. Žifčák Štefan
Natália Bajtošová | 7.10.2014 18:38:09 | Nezaradené