• Deň otvorených dverí 2022

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
  Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
  Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Dobrodružná expedícia DofE

Zoznam dokumentov potrebných pred realizáciou dobrodružných expedícií:

 1. Dokument si prinesieš len vytlačený (pre každého člena tímu) na posledné školiteľské stretnutie pred cvičnou expedíciou, vyplníš ho až na stretnutí so školiteľom Príprava – čo musíme vedieť
 2. Dokument vyplňte s tímom elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Manažovanie rizík
 3. Dokument vyplň elektronicky (každý člen tímu za seba), potom vytlač, daj podpísať zákonnému zástupcovi a dones najneskôr 14 dní pred expedíciou školiteľovi Súhlas zákonného zástupcu na DE
 4. Dokument podľa potreby upravte v tíme (vymažte nepotrebné položky, doplňte, čo chýba v zozname), potom zašlite elektronicky školiteľovi Čo so sebou na DE
 5. Vyplňte v tíme elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Plán trasy
 6. Vyplňte v tíme a zašlite elektronicky školiteľovi Členovia tímu a ich garancie 
 7. Formulovať ciele expedície a poslať vo worde
 8. MIMORIADNA SITUÁCIA – Čestne-prehlasenie-o-covid-19 – vytlačené a podpísané odovzdať na začiatku expedície
 9. MIMORIADNA SITUÁCIA – len odporúčané pre expedície Povinne-hygienicke-opatrenia-pri-realizacii-dofe-expedicii-platne-od-dna-20.-5.-2020

 

 

Natália Bajtošová | 16.6.2020 14:47:43 | DofE