Dobrodružná expedícia DofE

Zoznam dokumentov potrebných pred realizáciou dobrodružných expedícií – DOKUMENTY

  1. Súhlas zákonného zástupcu a zdravotný dotazník (každý člen tímu pred cvičnou expedíciou)
  2. Plán trasy (jeden za tím – pred cvičnou aj pred kvalifikačnou)
  3. Zoznam členov tímu a garancie (jeden za tím pred kvalifikačnou)
  4. Manažment rizík (jeden za tím)
  5. Kolokvium (Jeden za tím po cvičnej expedícii)

V elektronickej podobe zaslať školiteľovi ZOZNAM CIEĽOV (pred cvičnou aj pred kvalifikačnou expedíciou)

10 podmienok dobrodružnej expedície nájdeš TU

Zoznam povinnej a odporúčanej výbavy nájdeš TU

Natália Bajtošová | 15.9.2018 17:13:58 | DofE