Dobrodružná expedícia DofE

Zoznam dokumentov potrebných pred realizáciou dobrodružných expedícií:

  1. Dokument si prinesieš len vytlačený (pre každého člena tímu) na posledné školiteľské stretnutie pred cvičnou expedíciou, vyplníš ho až na stretnutí so školiteľom Príprava – čo musíme vedieť
  2. Dokument vyplňte s tímom elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Manažovanie rizík
  3. Dokument vyplň elektronicky (každý člen tímu za seba), potom vytlač, daj podpísať zákonnému zástupcovi a dones najneskôr 14 dní pred expedíciou školiteľovi Súhlas zákonného zástupcu na DE
  4. Dokument podľa potreby upravte v tíme (vymažte nepotrebné položky, doplňte, čo chýba v zozname), potom zašlite elektronicky školiteľovi Čo so sebou na DE
  5. Vyplňte v tíme elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Plán trasy
  6. Vyplňte v tíme a zašlite elektronicky školiteľovi Členovia tímu a ich garancie 
  7. Formulovať ciele expedície a poslať vo worde
  8. MIMORIADNA SITUÁCIA – Čestne-prehlasenie-o-covid-19 – vytlačené a podpísané odovzdať na začiatku expedície
  9. MIMORIADNA SITUÁCIA – len odporúčané pre expedície Povinne-hygienicke-opatrenia-pri-realizacii-dofe-expedicii-platne-od-dna-20.-5.-2020

 

 

Natália Bajtošová | 15.9.2018 17:13:58 | DofE