• Deň otvorených dverí 2020

Dobrodružná expedícia DofE

Zoznam dokumentov potrebných pred realizáciou dobrodružných expedícií:

  1. Dokument si prinesieš len vytlačený (pre každého člena tímu) na posledné školiteľské stretnutie pred cvičnou expedíciou, vyplníš ho až na stretnutí so školiteľom Príprava – čo musíme vedieť
  2. Dokument vyplňte s tímom elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Manažovanie rizík
  3. Dokument vyplň elektronicky (každý člen tímu za seba), potom vytlač, daj podpísať zákonnému zástupcovi a dones najneskôr 14 dní pred expedíciou školiteľovi Súhlas zákonného zástupcu na DE
  4. Dokument podľa potreby upravte v tíme (vymažte nepotrebné položky, doplňte, čo chýba v zozname), potom zašlite elektronicky školiteľovi Čo so sebou na DE
  5. Vyplňte v tíme elektronicky a zašlite elektronicky školiteľovi Plán trasy
  6. Vyplňte v tíme a zašlite elektronicky školiteľovi Členovia tímu a ich garancie 
  7. Formulovať ciele expedície a poslať vo worde

 

 

Natália Bajtošová | 12.5.2019 20:05:47 | DofE