Zo živej knižnice milosrdenstva

„Láska pôsobí prostredníctvom tela a duše. Tak je človek stvorený. Má život biologický i ten vnútorný. Sú to dva aspekty rovnakej reality. Preto sedem skutkov telesného milosrdenstva sa dotýka priamo tela. Treba povedať, že navonok – materiálne – sa môžu robiť aj bez kresťanskej viery. Vidíme to na konaní viacerých dobrovoľníckych organizácií bez napojenia na vieru. Keď pozeráme na sedem skutkov duchovného milosrdenstva, tie sa nedajú konať bez vnútorného bohatstva Ducha Svätého. Možno to prirovnať k veľkonočným udalostiam. Aj ľudia bez viery dokážu súcitiť s nevinným Kristom na krížovej ceste, ponúknuť mu konkrétnu pomoc či odsúdiť zmanipulovaný proces. Ale len ľudia viery dokážu ísť k prázdnemu hrobu a vyznať, že Ježiš žije, pretože láska Boha Otca ho vzkriesila z mŕtvych. A úlohou kresťana je tieto skutky telesného a duchovného života ZJEDNOTIŤ.“ Z katechézy pred návštevou Svätého Otca na Slovensku

V čase Veľkonočnej oktávy, pred Nedeľou Božieho milosrdenstva sme triedam II.A, III.A a septimy A priniesli možnosť „čítať“ v živých knihách ich spolužiačok. Mariia Fedyukina, Katarína Sivecová a Bernadeta Krajňáková „otvorili“ svoje knihy zážitkov na stranách, ktoré sa priamo dotýkajú témy telesného i duchovného milosrdenstva.

Mariia, naša nová spolužiačka z ukrajinskej, vojnou ukrutne zasiahnutej Buče, nám ukázala vlastné fotografie jej školy, mesta, predstavila nám školský systém na Ukrajine. Momentálne sa dopoludnia učí v slovenskej škole, popoludní dištančne v ukrajinskej škole. Pripravuje sa na maturitnú skúšku, ktorú bude mať, neplánovane, vzhľadom na prebiehajúci konflikt, v júli, aby mohla pokračovať v štúdiu na niektorej univerzite vo svojej rodnej vlasti.

Katarína a Bernadeta nám dovolili nahliadnuť do ich zážitkov a príbehov spojených s dobrovoľníctvom. Veľmi čerstvé zážitky z ukrajinských hraníc vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli, príbehy o ľudskosti, o jednoduchých, bežných potrebách ľudí (teplo, voda, jedlo, odpočinok), utečencov i dobrovoľníkov, o maximálnom a profesionálnom nasadení tretieho sektora v čase, keď bola na hranici najviac potrebná ich pomoc, nám všetkým dáva NÁDEJ, že sú medzi nami ĽUDIA (a aj kresťania, ktorí vedeli zjednotiť skutky milosrdenstva) a vedia sa darovať iným, že nežijú len pre seba. Potešila nás správa, že medzi dobrovoľníkmi (nie len v tomto čase) pracuje aj mnoho našich absolventov.