Zlatá makovička 2018

V stredu 20. 6. 2018 sa v priestoroch levočskej historickej radnice udeľovali ocenenia Zlatá makovička žiakom základných a stredných škôl Levoče a Spišského Podhradia. Ide o ocenenie udeľované Mestom Levoča a CVČ Olymp v Levoči, ktoré si z rúk zástupkyne primátora, JUDr. L. Budziňákovej, prevzali žiaci nosiaci „zlato v hlave“, t. j. tí, ktorí svojimi výkonmi v rôznych súťažiach (predmetové olympiády, umelecké, športové a pod.), aj na tých najvyšších úrovniach, výnimočným spôsobom reprezentujú nielen svoju školu, ale aj mesto.

Naša škola nominovala 13 žiakov TU, ktorí v tomto školskom roku dosiahli mimoriadne cenné úspechy na krajskej i celoslovenskej úrovni, mladšie žiačky v okrese. Ocenenie Zlatá makovička si nakoniec prevzali Viktória Cehuľová z III. A za 1. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády (kat. A) a 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ, a Dominika Salanciová z II. A, za 1. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády (kat. B) a taktiež za 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. GSFA tiež získalo Zlatú makovičku – 1. miesto v kategórii Najúspešnejšia stredná škola v stredoškolských športových súťažiach.

Vážime si každé ocenenie, pretože je prejavom uznania práce a talentov našich žiakov (športovci nám robia radosť dlhodobo), ale tento školský rok sme veľmi hrdí predovšetkým na úspechy našich žiakov v predmetových olympiádach a Stredoškolskej odbornej činnosti – GSFA získalo 1. miesto v Prešovskom kraji za úspešnosť svojich žiakov v tejto odbornej súťaži. Mimoriadne nás tešia úspechy Dominiky Salanciovej, víťazky celoslovenského kola dvoch rôznych predmetových olympiád. Tento úspech je naozaj výnimočný a nemá momentálne v okrese ani kraji konkurenciu.

Aj touto cestou chcem opäť poďakovať našim žiakom, ale aj ich učiteľom, za skvelú prácu a reprezentáciu školy i mesta Levoča.

RNDr. Janka Hozová, RŠ

 

Natália Bajtošová | 25.6.2018 22:05:51 | 2017/2018, Olympiády, Súťaže