Živé sochy z kvarty

Naši žiaci sú aktívni a robia nám radosť nielen v škole, ale aj v rámci svojho voľného času tým, že sa zapájajú do rôznych zaujímavých aktivít. Jednou z nich je aj pomoc pri realizácii podujatia Noc múzeí a galérií na Spiškom hrade. Žiačky kvarty: Violka Uharčeková, Danka Gallovičová, Daška Galliková a Anka Kormaníková sa už tradične neváhali prezliecť do dobových kostýmov Žigmunda Luxemburského, Pochabej Dorky, Tatárskej princeznej Šad a Krásnej Hedvigy, nechali sa namaľovať nabielo a napriek nie najteplejšiemu počasiu nehybne dotvárali v nočných hodinách krásnu a tajomnú atmosféru Spišského hradu. Veľmi im to pristalo. Veď posúďte sami 🙂

V. Marťáková

Natália Bajtošová | 22.5.2018 20:53:40 | Žiacke novinky