Žiaci nášho gymnázia kreslili Levoču na bielo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v piatok 21. septembra a v sobotu 22. septembra 2018 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i 14 žiakov našej školy. Rozhovor s nimi bol dokonca uverejnený aj v týždenníku Noviny Spiša. V tieto dni sa predávali v mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele spinky – pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, organizáciu kurzov práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, práce na počítači vybavenom hlasovým výstupom, nácvik sebaobslužných činností ako sú varenie, upratovanie, osobná hygiena a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Našli sa dokonca i dvaja zanietení dobrovoľníci, ktorí napriek chladnému a daždivému počasiu obetovali svoj voľný deň – sobotu na pomoc nevidiacim a slabozrakým, čo si veľmi vážime. Ešte síce nepoznáme vyzbieranú sumu, pretože zapečatené pokladničky sa otvoria až v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove, ale veríme, že presiahne 300 €. Keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v našom meste, okrese či kraji.

Ambasádorkou 17. ročníka zbierky bola Adela Vinczeová a tradičným podporovateľom zbierky je i herec Marián Geišberg.

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných prostriedkov v piatok 21. 9. 2018: Martin Bartoš (II. A), Damián Sebastián Bocko (septima A), Viktória Ferenčáková (II. A), Karolína Halečková (II. A), Timotea Jarošová (septima A), Soňa Ledecká (II. A), Simona Pentráková (III. A), Zdenka Rušinová (sexta A), Soňa Polláková (II. A), Katarína Sámelová (septima A), Simona Srnková (III. A), Tatiana Škovirová (II. A), Sebastián Šupol (sexta A), Denis Zavacký (septima A).

Žiaci, ktorí zbierali peniaze v rámci zbierky Biela pastelka v sobotu 22. 9. 2018: Viktória Ferenčáková (II. A) a Sebastián Šupol (sexta A).

M.Hvilová

Natália Bajtošová | 26.9.2018 13:47:32 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie