Žiaci našej školy kreslili Levoču na bielo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v piatok 20. septembra 2019 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i 10 žiakov našej školy. V tieto dni sa predávali v mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na špeciálne výcvikové programy zamerané na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, organizáciu kurzov práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, práce na počítači vybavenom hlasovým výstupom, nácvik sebaobslužných činností ako sú varenie, upratovanie, osobná hygiena a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ešte síce nepoznáme vyzbieranú sumu, pretože zapečatené pokladničky sa otvoria až v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove, ale veríme, že presiahne 300 €. Keďže takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali, máme radosť, že sme tak priamo pomohli i početnej skupine ľudí so zrakovým postihnutím žijúcej v našom meste, okrese či kraji.

Žiaci, ktorí sa rozhodli pomôcť slabozrakým a nevidiacim ľuďom zbieraním finančných prostriedkov v piatok 20. 9. 2019:

Jana Gadušová (septima A), Simona Grobarčíková (septima A), Simona Hriblanová (III. A), Lenka Jankurová (II. A), Katarína Lesnická (II. A), Ema Mackovjaková (II. A), Miroslava Maximová (II. A), Pavol Popadič (III. A), Zdenka Rušinová (septima A), Sebastián Šupol (septima A).

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 26.9.2019 10:43:07 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie