Zdravý životný štýl a obezita

Najväčším nepriateľom pre zdravie človeka v tomto storočí je jednoznačne jeho vlastný ležérny životný štýl. Na túto skutočnosť upozornil náš bývalý žiak Jakub Balogh, momentálne študent LF UPJŠ v Košiciach. Besedy na tému Príčiny vzniku obezity, jej následky, prevencia a možnosti liečby, ktorá sa konala 6. 9. 2019, sa zúčastnili žiaci III. A, septimy A, II. A a sexty A.
Množstvo príležitostí k prejedaniu sa, nepochopený význam pojmu jedlo, zlé stravovacie návyky, zlé rodinné návyky, množstvo zlozvykov, návštevy rýchlych občerstvení, požívanie alkoholu, veľa stresu a s tým súvisiace nekontrolovateľné jedenie, no zároveň málo pohybovej aktivity a množstvo času stráveného pri počítači ženie ľudí do istej záhuby zvanej obezita – epidémia 21. storočia. Je zistené, že má na svedomí množstvo úmrtí, za ktorých vznikom vystupuje skryte.
Táto prednáška poskytla komplexný pohľad na obezitu ako chorobu. Označuje faktory, ktoré ju môžu vyvolať. Tým pádom podáva aj návod čomu je nutné preventívne sa vyhýbať. Prednášajúci upozornil na množstvo chorôb, ktoré obezita vyvoláva alebo zhoršuje. Predložil možnosti, ako zlepšiť svoje stravovacie návyky a pohybové aktivity a účinnou prevenciou si skvalitniť a predĺžiť život. Upozornil na to, že obézni sa často snažia nahovoriť si, že sú zdraví, lebo sa cítia dostatočne vitálni. Za závažný nedostatok považuje problémy v koncepcii školstva, ktoré dlhodobo nedovoľujú zvyšovať úroveň vedomostí laickej verejnosti z problematiky zdravého životného štýlu. Taktiež štát nedostatočne obmedzuje nevhodnú reklamu pre deti a mládež, nedostatočne podporuje fyzickú aktivitu mládeže.
Cieľom tejto prednášky je zvýšiť povedomie o obezite ako rizikovom faktore pre vznik mnohých ďalších chorôb a motivovať tým ľudí k zmene svojho životného štýlu.
Jakub Balogh záverom konštatoval, že kým jednotlivec nenadobudne určitý prehľad a úroveň vedomostí z tejto oblasti a aktívne neprevezme zodpovednosť za svoje zdravie aj do svojich rúk, v danej problematike sa len ťažko nájde riešenie.

I. Baloghová

Natália Bajtošová | 9.9.2019 15:05:52 | Aktivity, Fotogalérie