Zdravá výživa a zdravý životný štýl

V stredu 13. marca 2019 sa triedy 1.A a Kvinta A zúčastnili na besede o zdravej výžive a zdravom životnom štýle pod vedením pani Ing. Gabriely Kubusovej z centra Žijeme zdravo. Zaujímavou formou, jednoducho a zrozumiteľne nám vysvetlila, čo naše telo potrebuje, za čo „nám je vďačné“ a kedy by nás „potrestalo“, keby mohlo. Dozvedeli sme sa, že existuje veľa možností, ako zlepšiť svoje stravovacie návyky. Aby sme verili, že aj zdravé môže byť chutné, mali sme možnosť ochutnať niektoré produkty. Musíme konštatovať, že zodpovednosť za svoje zdravie má každý jednotlivec vo vlastných rukách. Je len na nás, či niečo chceme zmeniť alebo zostaneme naďalej ľahostajní.

Mgr. I. Baloghová

Natália Bajtošová | 14.3.2019 20:59:05 | Fotogalérie, Školská jedáleň, Študenti