Zbierka detského oblečenia a hračiek pre rodiny v núdzi

Na konci novembra a začiatkom decembra prebehla v našej škole zbierka detského oblečenia a hračiek pre rodiny v núdzi pod záštitou organizácie Úsmev ako dar. Bolo obrovským prekvapením každý deň sledovať vrecia plné vecí, ktoré pribúdali a postupne zapĺňali vestibul našej školy. Dňa 13. 12. 2019 sa všetky previezli do Centra pre obnovu rodiny Dorka v Prešove, odkiaľ sa budú distribuovať do ďalších krízových centier a rodín v núdzi na Slovensku i na Ukrajine. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli a priniesli do školy oblečenie i hračky.

Vyhľadávať bezpečné a vhodné rodinné prostredie pre dieťa je poslaním tejto charitatívnej organizácie na Slovensku už 26 rokov. Pomáhajú rodinám v zložitých rodinných situáciách s cieľom zabrániť ich rozpadu, aktívne pracujú na návrate detí z detských domovov do svojich biologických rodín – tam, kde je možné upraviť ich životné podmienky. Vyhľadávajú ľudí, ktorí sa rozhodli prijať cudzie dieťa za svoje, sprevádzajú ich celým procesom náhradného rodičovstva, riešia s nimi ich problémy. Budujú po celej krajine krízové centrá, kde sú schopní pomáhať deťom a rodinám v ich najťažších chvíľach, často krát, keď sa ocitnú bez strechy nad hlavou.

S cieľom zabrániť rozpadu rodín a tým vyňatiu detí do starostlivosti štátu, začal Úsmev ako dar v spolupráci so svojimi partnermi budovať v regiónoch sieť Centier pre obnovu rodiny Dorka. Prvé centrum slúži rodinám od roku 2007 a od svojho založenia pomohli Centrá Dorka viac ako 150 rodinám s takmer 300 deťmi, takmer 200 mladým dospelým po opustení detských domovov a dočasne poskytli útočisko takmer 300 deťom v krízovom stredisku.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 15.1.2020 14:58:07 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie