• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Záver školského roka

Riaditeľka Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom na deň 30. júna 2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň.

Slávnostný záver školského roka bude vo štvrtok 29. júna 2017 s nasledujúcim programom:

8:00     sv. omša v Bazilike sv. Jakuba

9:00     slávnostné ukončenie šk. roka a ocenenie úspešných žiakov na školskom dvore

10:00   vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania triednych kolektívov za školský rok 2016/2017 v triedach

Želáme všetkým žiakom a zamestnancom školy prázdniny plné oddychu, hodnotných zážitkov, pohody, slnka a Božej prítomnosti!

Natália Bajtošová | 28.6.2017 07:38:12 | Oznamy