Záver školského roka

Riaditeľka Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom na deň 30. júna 2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň.

Slávnostný záver školského roka bude vo štvrtok 29. júna 2017 s nasledujúcim programom:

8:00     sv. omša v Bazilike sv. Jakuba

9:00     slávnostné ukončenie šk. roka a ocenenie úspešných žiakov na školskom dvore

10:00   vyhodnotenie prospechu, dochádzky a správania triednych kolektívov za školský rok 2016/2017 v triedach

Želáme všetkým žiakom a zamestnancom školy prázdniny plné oddychu, hodnotných zážitkov, pohody, slnka a Božej prítomnosti!

Natália Bajtošová | 27.6.2017 22:35:51 | Oznamy