Zápis budúcich prvákov a primánov

Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční
v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00.
Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vám vydajú v základnej škole.
Iný termín zápisu je možné telefonicky dohodnúť.
Uchádzači, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacieho konania a umiestnili sa na miestach s poradovým číslom 32. – 39. môžu podať odvolanie na riaditeľstvo školy.
Natália Bajtošová | 15.5.2017 13:27:48 | Uchádzači