• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Zápis budúcich prvákov a primánov

Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční
v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00.
Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vám vydajú v základnej škole.
Iný termín zápisu je možné telefonicky dohodnúť.
Uchádzači, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacieho konania a umiestnili sa na miestach s poradovým číslom 32. – 39. môžu podať odvolanie na riaditeľstvo školy.
Natália Bajtošová | 15.5.2017 13:27:48 | Uchádzači