• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Záložky v knihách

Záložka do knihy spája slovenské školy

Po ročnej prestávke sme sa pri príležitosti októbra – mesiaca školských knižníc opäť zapojili do aktivity Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave:

– 3. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy s podtitulom Moja škola a

– 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou Moja obľúbená kniha.

Na hodine literatúry budú žiaci vyrábať záložky do kníh ako symbol čítania krásnej literatúry, ktorý urobí radosť niekomu z inej časti Slovenska a inej školy.

Žiakom I.A a I.B sa stanú partnermi projektu gymnazisti z Bytče. Česko-slovenský projekt pre mladších žiakov dlhodobo zápasí s nízkym záujmom zo strany českých škôl, preto budú naši žiaci z kvarty A vyrábať záložky pre náhradnú – slovenskú – školu – Gymnázium Jána Papánka v Bratislave.

S nadšením sa púšťame do tvorivého premýšľania o forme a tvare záložiek na určenú tému, aby sme nových kamarátov a fanúšikov čítania potešili. Neskôr pridáme fotoalbum z ich výroby.

Natália Bajtošová | 12.1.2020 13:36:53 | Projekty, Študenti, Žiacke projekty