Záložky v knihách

Záložka do knihy spája slovenské školy

Po ročnej prestávke sme sa pri príležitosti októbra – mesiaca školských knižníc opäť zapojili do aktivity Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave:

– 3. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy s podtitulom Moja škola a

– 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou Moja obľúbená kniha.

Na hodine literatúry budú žiaci vyrábať záložky do kníh ako symbol čítania krásnej literatúry, ktorý urobí radosť niekomu z inej časti Slovenska a inej školy.

Žiakom I.A a I.B sa stanú partnermi projektu gymnazisti z Bytče. Česko-slovenský projekt pre mladších žiakov dlhodobo zápasí s nízkym záujmom zo strany českých škôl, preto budú naši žiaci z kvarty A vyrábať záložky pre náhradnú – slovenskú – školu – Gymnázium Jána Papánka v Bratislave.

S nadšením sa púšťame do tvorivého premýšľania o forme a tvare záložiek na určenú tému, aby sme nových kamarátov a fanúšikov čítania potešili. Neskôr pridáme fotoalbum z ich výroby.

Natália Bajtošová | 2.10.2014 18:38:11 | Projekty, Študenti, Žiacke projekty