Záložka do knihy spája školy

V tomto školskom roku sa do projektu Záložka do knihy spája školy zapojili žiaci 1.A, 2.A a sexty, ktorí tvorili na tému Významné
osobnosti slovenskej literatúry − P.O. Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a B.S. Timrava (70. výročie úmrtia). Mladší žiaci, naši primáni,
sa inšpirovali Očarujúcim svetom knižných príbehov, rozprávok a básní.
Prezrite si fotografie a sami posúďte, ako sa im darilo.

R. Milčáková

Natália Bajtošová | 1.11.2021 14:56:05 | Projekty