Základné informácie o maturitnej skúške

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.  Žiaci budú maturovať podľa cieľových požiadaviek zverejnených na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Základné informácie o Maturite 2023 TU

Trvanie EČ a PFIČ z jednotlivých predmetov TU

MATURITA 2023/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – vyučovací jazyk (SJL, MJL,UJL) TU

MATURITA 2023/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – cudzí jazyk (B2) TU

MATURITA 2023/Špecifikácia testu MAT MS TU

Natália Bajtošová | 28.2.2023 16:32:06 | Rodičia