YPSILON – slovina je hra

Na začiatku decembra na našej škole opäť prebiehala celoslovenská súťaž Ypsilon – slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Spomedzi našich súťažiacich sa stala najúspešnejšou riešiteľkou Klárka Felberová z prímy, ktorá vypracovala test bezchybne a obdržala plný počet bodov. Blahoželáme!

Natália Bajtošová | 9.2.2024 07:29:11 | Súťaže