Ypsilon i slovenčina je naozaj hra

Spisovná slovenčina – to je občas veľká drina. Takto si iste neraz povzdychne nejeden žiak či študent. Rodný náš neľahký, ale krásny
slovenský jazyk vie pekne potrápiť pri písaní textov alebo riešení úloh. To, že slovenčina môže byť hrou, dokazujú výsledky našich žiakov,
ktorí sa zúčastnili zábavnej súťaže pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra Ypsilon – slovina je hra. V 6.
ročníku existencie tejto súťaže sme mali zastúpenie v kategóriách Y7 – Y9 a na fotografiách sa už usmievajú úspešní riešitelia s diplomami
označenými zlatou medailou (podmienkou bolo dosiahnutie min. 80%). Spomedzi nich Zuzka Pavlová zo sekundy s najvyšším počtom získaných bodov. Gratulujeme!

Natália Bajtošová | 24.2.2023 10:00:51 | Súťaže