Vzory naprieč storočiami

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči oslávilo sviatok svojho patróna modlitbou, spevom, rozjímaním aj spoznávaním.

Prvý októbrový pondelok bol nielen sviatkom patróna jubilujúcej tridsaťročnej strednej školy, ale aj dňom patróna ekológov, environmentalistov, zvierat a ochrany prírody. Pre študentov sa začal v Bazilike sv. Jakuba v Levoči spoločnou modlitbou svätého ruženca. Po slávení Eucharistie a katechéze školského špirituála, ThLic. Martina Majdu, PhD. si jednotlivé triedne kolektívy pozreli dokument o najmladšom blahorečenom Božom služobníkovi Carlovi Acutisovi Diaľnica do neba.

Je pre nás prirodzené uctievať svätcov, hľadať inšpiráciu pre dnešok v dávnej histórii, chápať životné osudy aj skúšky spred niekoľkých storočí. No zrazu sme sa ocitli v súčasnosti. Sledovali sme krátku pozemskú púť obyčajného chlapca, fanúšika počítačov a programovania, chlapca žijúceho uprostred kamarátov a svojich záľub. Bol rovnako – ako mnohí z nás – aktívny vo farskom živote, všímavý k ľuďom naokolo. Rovnako delil čas medzi zábavu a povinnosti, pomoc dospelým i spolužiakom. Do cesty jeho šľachetnému životu sa postavila choroba, čo paralelu s našou aktuálnou situáciou ešte viac zvýrazňuje.

Podnetov na zamyslenia bolo po zhliadnutí dokumentu ešte viac. Krátke dopoludnie nás prenieslo cez viac ako 7 storočí a ponúklo hlbokú inšpiráciu životom svätého Františka z Assisi – bez záhaľčivého života a bez premárnených príležitostí na pomoc núdznym. A vzápätí krátky, no naplnený život s modlitbou, s využitím vlastného talentu na pomoc blížnym nášho súčasníka Carla.

Jeden deň školskej oslavy ponúkol v oboch svätcoch tiež lekciu hlbokého prijatia Božej vôle a svedectva, že „všetci sa rodíme ako originál a zomierame ako kópie.“

Na záver pripájame pozdrav jednému zo zakladateľov našej školy, dlhoročnému predsedovi Rady školy a dnes emeritnému dekanovi a celebrantovi školskej odpustovej svätej omše Mons. prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. k sviatku aj jeho nebeského patróna pevné zdravie a hojné Božie milosti.

Natália Bajtošová | 6.10.2021 01:06:43 | Duchovný program, Fotogalérie