Výtvarná výchova v galérii

Po prvýkrát navštívili naši primáni Galériu mesta Levoča, kde momentálne vystavujú svoje diela slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ Cirkvi bratskej DANIEL PASTIRČÁK spolu s výtvarníkom, ilustrátorom a externým kurátorom galérie JAKUBOM MILČÁKOM. Výstavou kresieb a malieb slovenských umelcov, nazvanou Krajiny zjavenia, nás pútavým a obsažným výkladom sprevádzala p. Labudová. Ďakujeme za príležitosť tráviť čo najčastejšie naše hodiny výtvarnej výchovy a umenia a kultúry v úzkom kontakte s umením.

Natália Bajtošová | 16.10.2023 20:06:44 | Študenti