Výstava „RETRO“ aj na pôde nášho gymnázia

Žiaci III.A a septimy navštevujúci predmet Seminár z dejepisu zorganizovali pre starších žiakov našej školy výstavu „RETRO“, na ktorej prezentovali predmety každodenného života z obdobia rokov 1945-1989. Zozbierali predmety bežne dostupné, ale i  tie, ktoré boli v uvedenom období nedostatkové – hudobné nahrávky na vinylových platniach, magnetofónových kazetách, knižnú produkciu, odevy či pomocníkov v domácnosti a tieto následne predstavili ako sprievodcovia aj spolužiakom z iných tried. Pri sprevádzaní výstavou poukázali hlavne na dobu, ktorá niesla ideologickú pečať na každom kroku, na obmedzenia, zákazy, nedostatkovosť istých, pre nás dnes už bežných a samozrejmých tovarov, akými v minulosti boli banány, rifle, televízory, športové potreby, módne oblečenie či možnosť slobodne sa vzdelávať, vyjadriť svoj názor, náboženské presvedčenie a cestovať po svete.

Aj takýmto (trochu) netradičným spôsobom sme si na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie.

                                                                                              PhDr. Soňa Polláková

Natália Bajtošová | 24.11.2019 17:57:24 | Fotogalérie, Študenti