Výsledky volieb

Vo voľbách do Rady školy boli 28.9.2016 za rodičov zvolení:

  1. PaedDr. M. Majerský,
  2. Mgr. V. Adamkovičová,
  3. Mgr. J Príloh
Natália Bajtošová | 28.9.2016 21:01:12 | Rada rodičov