Výsledky školského kola SOČ 2015/2016

Odbor č. 01 Problematika voľného času

 1. neudelené
 2. Oliver Olekšák – Možnosti použitia polarizačných filtrov pre amatérskych fotografov

Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo

 1. Katarína Lapšanská – Chemicko-fyzikálna analýza povrchovej vody z potokov prameniacich pod Kráľovou hoľou

Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia

 1. neudelené
 2. Lenka Horváthová – Nozokoniálne infekcie

Odbor. č. 11 Informatika

 1. neudelené
 2. Daniel Dvorčák – Moderné trendy vo využívaní internetu

 Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy

 1. Dávid Sedlář – Organ v Bazilike sv. Jakuba v Levoči

Odbor č. 15 Ekonomika a riadenie

 1. Alexandra Rusňáková – Zlepšenie finančnej situácie v DHZO Vyšný Slávkov

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

 1. Jana Grigerová, Kristián Demo – Tradície a zvyky v minulosti a dnes v dvoch etnicky odlišných obciach

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 1. neudelené
 2. Jana Plačková – Komparácia britského a slovenského školského systému pre potreby komunitných centier
Natália Bajtošová | 22.2.2016 18:08:39 | Fotogalérie, SOČ