Výsledky krajského kola SOČ

Výsledky krajského kola SOČ

 Odbor č. 3: Chémia, potravinárstvo

 1.miesto Jakub Balogh – Celiakia (postup do celoslovenského kola)

Odbor č. 6: Zdravotníctvo a farmakológia

 2.miesto Martina Kokavcová – Detské očkovania (postup do celoslovenského kola)

Odbor č. 1 Problematika voľného času

3.miesto Zuzana Šupolová – Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale v Taliansku

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

3.miesto Mária Siváňová – Monodráma

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

3.miesto Mária Gajdošová – Jemná motorika detí predškolského veku

 

Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim do celoslovenského kola želáme veľa úspechov!

 

Natália Bajtošová | 1.4.2015 10:43:20 | SOČ