Výročie posviacky školskej kaplnky

Chrám so živým Ježišom v priestoroch našej školy vysvätil krátko po sfunkčnení zrekonštruovanej budovy v roku 2008 Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. V piatok 3. októbra 2014 sme slávnostnou svätou omšou oslávili toto výročie aj sviatok patróna našej školy, sv. Františka Assiského.

Odpustovú svätú omšu celebroval Mons. František Dlugoš, levočský dekan, o 8.00 ráno, spolu so svojím oltárnym spolubratom a naším školským špirituálom, Vdp. Dominikom Jankym. V úvode svojho príhovoru nám pán dekan citoval známy Hymnus pokoja sv. Františka, lebo dnešnú dobu, obdobie, ktoré žijeme, označil  ako čas 3. svetovej vojny kvôli masakrám, ničeniu a ľahostajnosti v ľudských srdciach. Na príklade života sv. Františka, apoštola pokoja a lásky, a jeho čností a charizmy nám ukázal dôležitosť jeho nasledovania. Dnešní mladí ľudia budú onedlho rozhodovať o osude našej planéty a smerovaní ľudských hodnôt. Preto celému nášmu spoločenstvu vyprosuje Božie milosti, aby sme boli hodní posolstva sv. Františka ako žiaci školy nesúcej jeho meno.

„František, František, vypros aj nám lásky dar, nech aj my ľúbime, tak ako nás ľúbi Pán…“ spieval na záver  spevácky zbor, ktorý viedla ct. sestra Dominika.

Náš sviatočný deň pokračoval v levočskom kine, kde sme si pozreli divadelné predstavenie súboru Komedia z Popradu Neprebudený.

Mravná zodpovednosť a kresťanské svedomie nech sú pre nás tie najväčšie výzvy a ciele nielen počas štúdia na gymnáziu a navštevovania jeho Božieho chrámu, ale i počas celého nášho života.

Natália Bajtošová | 19.10.2014 16:21:42 | Fotogalérie, Rodičia, Škola, Študenti