Výmenný pobyt v Brne – III./1

V dňoch 14. – 17. októbra 2018 sme absolvovali ďalší výmenný pobyt s naším partnerským Cyrilometodějským gymnáziom a SOŠPg v Brne. Po minuloročnom rozvoji prírodovedných kompetencií sme sa v tomto roku zamerali na históriu a ostatné spoločenskovedné predmety. Návšteva sa niesla v duchu storočnice osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – 1. ČSR v roku 1918. Okrem sadenia lipy priateľstva sme si prezreli skvosty histórie a architektúry Brna a blízkeho okolia – ikonické vily Tugendhat a Stiassny, pamätník Mohyla mieru a zámok  Slavkov u Brna, ktoré sú spojené s víťazstvom Napoleona nad ruským a rakúskym cisárom v bitke troch cisárov. Priamo v centre Brna sme mali možnosť zhliadnuť najvýznamnejšie pamiatky tohto druhého najväčšieho mesta Českej republiky. Výmenného pobytu sa zúčastnilo 10 žiakov a 2 učiteľky v sprievode riaditeľky školy RNDr. J. Hozovej.

Natália Bajtošová | 18.10.2018 21:10:28 | Fotogalérie, Partnerské školy, Projekty, Rodičia, Uchádzači