Volejbalový turnaj tried

V závere prvého polroka si družstvá jednotlivých tried zmerali sily vo volejbale. Video spracovala RNDr. M. Pokrievková.

Natália Bajtošová | 28.1.2016 21:05:48 | Videogaléria, Žiacka školská rada