Volejbalový turnaj tried

V závere prvého polroka si družstvá jednotlivých tried zmerali sily vo volejbale. Video spracovala RNDr. M. Pokrievková.

Natália Bajtošová | 31.1.2016 21:17:43 | Videogaléria, Žiacka školská rada