Vítanie jari tradične

Veľkonočná tvorivá dielňa s prezentáciou jarných zvykov počas písomných maturitných skúšok bola pre sekundu A a terciu A poučná, kreatívna aj zábavná.

Navštívili Národopisné múzeum v Smižanoch, ktoré je vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. Jeho expozícia Ľudová kultúra dolného a stredného Spiša bola otvorená r. 1991. Prezentuje tradičnú ľudovú kultúru tohto regiónu od druhej pol. 19. storočia takmer po súčasnosť. Bohato zastúpené sú kolekcie zbierkových predmetov z poľnohospodárstva, pastierstva, baníctva a rôznych remesiel. Osobitná časť je venovaná ľudovému odevu na rôzne príležitosti. Vystavujú sa kožušnícke výrobky, výrobky práce farbiarov, výšivky, čipky a drobné ozdoby.

Natália Bajtošová | 17.3.2016 18:18:35 | Fotogalérie, Žiacke novinky