Vianočný videopozdrav

Vianočné pozdravy pripravila Žiacka školská rada.

„Boh sa pre nás stal darom. Daroval samého seba. Vianoce sa stali sviatkom darov, aby sme tak napodobili Boha, ktorý nám daroval samého seba. Nechajme, aby sa nášho srdca, našej duše a našej mysle, dotkla táto udalosť! Medzi mnohými darmi, ktoré kupujeme a dostávame nezabudnime na ten pravý dar: navzájom sa darovať jeden druhému!“ Benedikt XVI.

Natália Bajtošová | 23.12.2016 00:29:05 | Videogaléria