Venujte 2 percentá nášmu Občianskemu združeniu

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci GSFA,

obraciame sa na Vás opäť s prosbou, aby ste venovali 2% zo svojich daní Občianskemu združeniu GSFA  v Levoči. Využite túto príležitosť rozhodnúť o adresnom využití častí svojich daní. Pomôžete tak prispieť  ku skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu a podporiť ďalšie aktivity organizované školou. Finančné prostriedky sú použité  na základe rozhodnutia Rady rodičov a v súlade so stanovami OZ.

Za Vašu ochotu a podporu Vám ĎAKUJEME !

  • Tlačivo pre poukázanie 2% pre OZ GSFA je TU

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

* Podávam si daňové priznanie sám:
–  Vyplňte Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane  – vyplníte ho priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

–  Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky .

* Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.  

–  K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

 

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Natália Bajtošová | 16.3.2021 18:29:59 | Rodičia