V Dome Majstra Pavla

Jednou z dominantných osobností, ktoré preslávili naše mesto v zahraničí, bol aj Majster Pavol z Levoče – fenomenálny sochár a rezbár, aj vďaka ktorému sa Levoča stala jednou z lokalít, ktoré boli zapísané do prestížneho Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Život a dielo tohto umelca približuje expozícia SNM – Spišského múzea v Levoči. V dome, v ktorom Majster Pavol žil a tvoril sme si mohli pozrieť nielen verné kópie jeho diel, ktoré sa nachádzajú v našom meste (výjav poslednej večere z hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba, Oltár štyroch Jánov, Oltár Narodenia Pána), ale aj diela z iných lokalít (Okoličné, Spišská Sobota, Hrabušice, Banská Bystrica). A na záver, sme si všetko to, čo sme naučili, aj pekne krásne zopakovali písomne priamo v múzeu.

Natália Bajtošová | 7.11.2022 22:47:25 | Študenti