Uspeli v literárnej súťaži

Mesto Levoča vyhlásilo na začiatku leta pri príležitosti 500.výročia ukončenia diela Majstra Pavla literárnu súťaž na tému Majster Pavol ako najvýznamnejšia stredoveká osobnosť Levoče. Zapojili sa do nej žiaci sekundy, teraz už tercie, a poslali do súťaže svoje literárne diela.

          Na hodinách slovenčiny sa venovali metóde tvorivého písania o osobnosti levočského stredovekého rezbára. Naštudovali si historické fakty, známe a overené informácie, ale aj existujúce legendy. Využili poznatky z teórie literatúry a venovali sa písaniu historických poviedok a povestí. Najlepších 5 literárnych dielok poslali do súťaže, hoci všetky vlastne súťažili proti sebe, v jednej súťažnej kategórii.
Výsledky boli vyhlásené minulý štvrtok a veľmi nás potešili. Dve z piatich prác porotu zaujali a získali prvé dve miesta: 1. miesto získala Lenka Fľaková za povesť Zabudnutá dcéra, 2. miesto obsadila Laura Motyková so svojou povesťou Bylinkárka.
Srdečne im blahoželáme a veríme, že čoskoro vyjde malé literárne dielo so všetkými prácami z bývalej sekundy ako pocta Majstrovi Pavlovi za majstrovské umelecké dielo, ktoré nám v Bazilike sv. Jakuba zanechal.

Natália Bajtošová | 20.9.2017 18:58:47 | 2017/2018, Súťaže