• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Účelové cvičenie

Vyvrcholením Kurzu ochrany života a zdravia bolo účelové cvičenie, ktoré si pripravili žiaci III.A a septimy A pre mladších spolužiakov. Medzinárodný deň detí sme tak oslávili odovzdávaním a prijímaním praktických vedomostí. Určite to viacerí žiaci uvítali, napr. dofáci pred plánovaným expedičným cvičením.

Natália Bajtošová | 2.6.2022 13:56:26 | Fotogalérie, Kurzy