Účelové cvičenie

Vyvrcholením Kurzu ochrany života a zdravia bolo účelové cvičenie, ktoré si pripravili žiaci III.A a septimy A pre mladších spolužiakov. Medzinárodný deň detí sme tak oslávili odovzdávaním a prijímaním praktických vedomostí. Určite to viacerí žiaci uvítali, napr. dofáci pred plánovaným expedičným cvičením.

Natália Bajtošová | 2.6.2022 12:25:21 | Fotogalérie, Kurzy