Účelové cvičenie

Vo štvrtok naši tretiaci a septima pod vedením telocvikárov zorganizovali výborne pripravené účelové cvičenie pre všetkých žiakov našej školy. III.A a septima A si veľmi zodpovedne pripravili 6 stanovíšť – prekonávanie prekážok, topografia, dopravná výchova, civilná ochrana,zlomeniny a obväzová technika, prvá pomoc, na ktorých informovali a pomocou aj praktických ukážok naučili ostatných žiakov ako sa správať v mimoriadnych situáciách, s ktorými sa môžeme bežne v živote stretnúť. V závere cvičenia tretiaci a septima si pripravili pre ostatných žiakov krátke preverenie vedomosti a praktických zručností. Maximálny počet bodov- 60 získala II. A trieda a tak skončila na prvom mieste. Druhú priečku obsadili s rovnakým počtom bodov trieda I.A a sexta A. Všetci sme si z týchto účelových cvičení niečo odniesli- veľa nových poznatkov, praktické zručnosti a tí najlepší aj sladkú odmenu.

Ďakujeme III.A triede a septime A za skvelú atmosféru a zodpovedný prístup.
Mgr. Valéria Václavová
Natália Bajtošová | 27.5.2018 17:18:04 | Fotogalérie, Študenti