Učebňa 325 – nastavenie dataprojektora

Dataprojektor:

  • zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača ON
  • po nabehnutí stlačiť tlačidlo NETWORK (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle Projection Log In Code) na diaľkovom ovládači
  • po skončení dataprojektor vypnúť stlačením tlačidla OFF 2x na diaľkovom ovládači

Notebook:

  • pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa katedry P322, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry
  • stiahnuť obslužný softvér BENQ Q Presenter
  • počas inštalácie zadať ľubovoľné informácie o mene a hesle (6 ciferné, zložené z číslic 1,2,3,4), ako jazyk zvoliť češtinu
  • spustite program Q Presenter
  • po skončení vyhľadávania vybrať v zozname projektor s IP 10.11.22.31
  • stlačiť tlačidlo pripojiť
  • po skončení stlačiť tlačidlo odpojiť
Blažej Krajňák | 5.9.2014 17:05:57 | Interné materiály