Učebňa 203 – nastavenie dataprojektora

Dataprojektor:

  • zapnúť červeným tlačidlom diaľkového ovládača
  • po nabehnutí stlačiť tlačidlo LAN (dataprojektor vypíše informácie o IP adrese a hesle)
  • po skončení dataprojektor vypnúť stlačením červeného tlačidla a tlačidla Enter na diaľkovom ovládači

Notebook:

  • pripojiť notebook káblom do internetovej zásuvky vedľa tabule P207, internetový prepojovací kábel je v zásuvke katedry
  • stiahnuť obslužný softvér EPSON EasyMP Network Projection
  • po nainštalovaní spustiť program
  • vybrať Režim pokroč. pripojenia
  • v zozname vybrať projektor s IP 10.11.22.30
  • stlačiť tlačidlo Pripojiť
  • po skončení premietania tlačidlo Odpojiť
Blažej Krajňák | 5.9.2014 16:59:22 | Interné materiály