Týždeň modlitieb za GSFA

Žiacka školská rada Vás všetkých pozýva na modlitby za pedagógov, zamestnancov a žiakov GSFA, ktoré sa budú konať v kaplnke cez veľkú prestávku o 9:50 od 9. do 13. 3.2015

Rozpis modlitieb

Natália Bajtošová | 5.3.2015 16:00:40 | Duchovný program, Žiacka školská rada