• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Týždeň modlitieb za GSFA

Žiacka školská rada Vás všetkých pozýva na modlitby za pedagógov, zamestnancov a žiakov GSFA, ktoré sa budú konať v kaplnke cez veľkú prestávku o 9:50 od 9. do 13. 3.2015

Rozpis modlitieb

Natália Bajtošová | 5.3.2015 16:00:40 | Duchovný program, Žiacka školská rada