Týždeň, keď všetci milovali angličtinu

Ak neprídu Slováci do Anglicka, prídu Angličania za nimi do Levoče ALEBO o týždni, keď všetci milovali angličtinu

Výnimočnou udalosťou tohto školského roka bol nepochybne týždenný intenzívny kurz anglického jazyka Talk-Talk, ktorý sa pre mladších i starších žiakov uskutočnil od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Zúčastnilo sa ho spolu 37 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. V 1. skupine bolo 16 žiakov tercie a 3 žiačky sekundy a v 2. skupine sa kurzu zúčastnili 4 žiačky kvinty A, 10 žiakov sexty A, 3 žiaci I. A a 1 žiak zo IV. A. Kurz viedli dvaja mladí, nadšení Angličania, Emma Leech a Matthew Dyas, ktorí si svojimi zaujímavými aktivitami a hrami získali srdcia a pozornosť všetkých žiakov. Vytvorili na hodinách skvelú atmosféru, žiaci si mohli v praxi vyskúšať komunikáciu v angličtine, ich prejav sa stal plynulejší a začali si viac veriť.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 20.3.2019 14:36:54 | Fotogalérie, Kurzy, Žiacke novinky