Tvoríme záložky do kníh pre partnerské školy projektu

Október je mesiacom školských knižníc a mesiacom dvoch projektov pod gesciou Štátnej pedagogickej knižnice v Bratislave: československého projektu Záložky do kníh spájajú česko-slovenské školy a slovenského projektu Záložky do kníh spájajú slovenské školy, do ktorých sa každoročne zapájame.

Novými partnermi v 7. ročníku celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sa nám stali naši rovesníci z Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec. Vyrábame a vzájomne si vymeníme záložky na tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné osobnosti, ktoré sájajú Čechov a Slovákov.

V 9. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy sme získali nových kamarátov projektu zo Súkromného letohradského gymnázia na Václavskom námestí 1 v Letohrade. Témou záložiek, ktoré si vzájomne vyrobíme a poštou vymeníme, sú Rozprávky, bájky, povesti a pribehy. Prajeme si veľa inšpirácie a tvorivosti.

 -abc-

Natália Bajtošová | 13.10.2018 15:46:13 | Projekty, Žiacke projekty